Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

26/2-2016 Årsmøte 2015.

docxReferat årsmøte Ulefoss vertshus torsdag 25.februar 2016

Møte ble avholdt på Ulefoss Vertshus kl 1800 25/2-2016. 22 medlemmer møtte opp, og årmøte ble ryddeig gjennomført og styrt av Kjell Jan Moseid. Klubben har et godt aktivitets nivå og sunn økonomi.(ref kommer) Årsmøte delte også ut både hederstegn og æresmedlemskap. 

Hederstegn ble utdelt til Sverre Rinden for sitt gode arbeid og stå-på vilje rundt terrenger og dommere til våre arrangementer. Mette Køhler Bjørkkjær som alltid sier ja og har full kontroll på klubb og forbund. Gunleik Hauge ble hedret for sitt arbeid i og for klubben over lang tid.

THHK fikk også et nytt æresmedlem i Rune Kristoffersen.Rune har påtatt seg mange oppgaver for klubben over mange år. Dommer på markprøve, spor, aversjondressur og blod. Formann for klubben i 8 år av de 14 år i styret. Årsmøte gratulerer alle sammen for den jobben de har utført for klubben.

Nytt styre ble vagt og godkjent.

Leder: Gunleik Hauge

Nestlededer: Frank Ove Lia

Sekretær: Ole Ingolf Saga

Kasserer: Kjell Jan Moseid

Styremedlem: Arne Gunnar Tollehaugen

Styremedlem: Kai Ole Lid

Styremedlem: Jørn Heiland

Vara til styre: Sven Tore Kittilsen og Kenneth Johnsen

Revisor: Kåre Syvertsen og Finn Nygård

Vara revisor: Viggo Solvang

Valg komitee: Harald Sandbakken, Arne Verpe, Sverre Rinden

Vara valg: Elvar Aune.

23/2-2016 Årsmøtedokumenter 2015

Årsmøtet ble gjennomført fredag 14. februar på Bø Hotell

Etter årsmøtet var det jubileumsmiddag for å feire klubbens 60-årsjubileum

På årsmøtet var det trekning av NM-lotteriet. Vinnerne av de ulike premiene var:

Hagle            Rune Anderson Herre
Jaktdress       Anne Grete Waldenstrøm Porsgrunn
Støvler          Odd Hansen Åmli
El. drill          Torgeir Hovinbøle Rjukan
Jaktradio        Kittil Songe Gjerstad
Jaktradio       Odd Hansen Åmli
Hundepeil      Ole Johan Svihus Gransherad

Årsmøte 7/2-2013, Dag Bondeheim kl 19.00

Leder Rune Kristoffersen ønsket 21 medlemmer velkommen til årsmøtet i 2013. Selv med så få fremmøtte, var det nye ansikter å se denne gangen også.

Først var det 1 minutts stillhet for medlemmer og tidligere medlemmer som har gått bort det siste året.

 

996 W760

Rune Kristoffersen ble valgt til møteleder og Mette Køhler Bjørkkjær ble referent. Til å undertegne protokollen ble Torbjørn Kristiansen og Olaf Olsen valgt.

Møteleder leste pdfÅrsberetning 2012 og den ble godkjent. Medlemmene fikk spørsmål om nye JCH og UCH skulle være med i beretningen i fremtiden. Dette er veldig vanskelig å få 100% korrekt, og medlemmene bestemte at disse punktene må hundeeierne selv stå ansvarlig for å melde inn til styret. 

 

995 W760

Kasserer Hege Rinde Febakke redegjorde for pdfRegnskap 2012. Vi hadde et veldig godt år, og overskuddet ble på kr. 46 537,05. Møteleder kunne meddele at revisorne meldte om et særdeles godt ført regnskap.Regnskapet ble godkjent.

Møteleder la fram pdfBudsjett 2013, og redegjorde for et budsjettert underskudd. Dette har sammenheng med at Telemark Harehundklubb er teknisk arrangør for NM støver i 2013. Men ved godt loddsalg og hvis vi får mange sponsorer vil dette bli andre tall. Budsjettet for loddsalg til NM har blitt satt som et lavt tall, for det er vanskelig å forutse inntekten av et lotteri.Budsjettet ble godkjent.

pdfAktiviteter 2013 ble fremlagt for årsmøtet. Basset-rasene skal delta på utstillingen vår 25/5-2013 også.
Det blir ingen EP på høsten, for Telemark skal arrangere NM støver. Aktivitetsplanen ble godkjent.

 

997 W760

Kontingent skal alltid behandles i følge de nye lovene våre. Kontingenten for 2014 ble vedtatt uendret. Dvs at av de kr. 468,- som et hovedmedlem betaler, går kr. 100,- til Telemark Harehundklubb.

Før valget hadde vi ei pause med karbonadesmørbrød og hyggelig samtale rundt bordene. Og selvfølgelig loddsalg!

Valgkomiteens leder Kjell Jan Moseid ledet valget. Det hadde ikke kommet inn noen forslag på kandidater til valgkomiteen i år, så da var det valgkomiteen innstilling som ble stemt over. Og de nye lovene sier at benkeforslag ikke er tillatt, så da ble det valgkomiteens innstilling som ble vedtatt. Se pdfValgte 2013.
 

994 W760

Hege Rinde Febakke ønsket ikke gjenvalg som kasserer, så hun overlot ansvaret til Kjetil Høidalen. Hege fikk en orkide som takk for innsatsen.

Mette Køhler Bjørkkjær ønsket ikke gjenvalg som sekretær, og hun ble avløst av Asle Michael Fremgård. Det var forøvrig Asle som var sekretær før Mette overtok for 4 år siden.

Harald Sandbakken og Tommy Andersen ble avløst som varamedlemmer, og der har Ole Johan Svihus og Mette Køhler Bjørkkjær overtatt. Blomster til Harald og Tommy er sendt med to møtedeltakere som er kompiser med dem.

Årsmøtet ble avsluttet med trekking av kveldens lotteri

Styret i Telemark Harehundklubb vil takke alle som har bidratt i 2012, og håper vi sees på våre aktiviteter i 2013. 

ÅRSMØTE 8/2-2012, sted: Ulefoss Vertshus kl 18.30

42 medlemmer kom til Ulefoss denne februarkvelden. Leder Gunleik Hauge ønsket alle velkommen. Det ble deretter minnet medlemmer som har gått bort det siste året med 1 minutt stillhet.  


Mtedeltakere 1 W760

Møteinnkallingen ble godkjent, og det uteglemte punktet om nye lover for THHK ble godtatt at kunne behandles. 
Kjell Jan Moseid ble valgt til møteleder. Som referent ble Mette Køhler Bjørkkjær valgt. Gjermund Hafredal og Viggo Solvang ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.


Mtedeltakere 3 W760

Årsberetningen ble lest av Mette Køhler Bjørkkjær. Den ble godkjent med følgende anmerkninger: Dommersamlingen i Nissedal var glemt, og Olaf Nicolai Olsen dømte SP i tillegg til å være NKK representant.

 

Mtedeltakere 4 W760

Hege Rinde Febakke tok regnskapet, og det ble godkjent. Hun leste også opp budsjettet, og det ble godkjent med en anmerkning. Kontingent som "normalt sett" har blitt utbetalt i desember har denne gangen kommet i januar (inneværende år) Derfor må disse pengene legges til posten for kontingent.

 

Mtedeltakere 5 W760

Planer og aktiviteter for 2012 er 2 medlemsmøter, ÅP, RR, SP, EP, aversjonsdressur mot sau og dommersamling. Utstillingen arrangeres 26/5 på Bø Camping. Vi har fått Vigdis og Per Harald Nymark som dommere. Nytt i 2012 er at utstillingen i 2012 også er for bassetrasene.
NKK har innført nye lover, og har derfor sendt ut lovmal til klubber og forbund som må vedtas på årsmøtene. Vi har hatt mulighet til å legge til særskilte ting for THHK. Nye lover vil bli tilgjengelig på hjemmesida etter de er endelig godkjent av NHKF. 

 

Kjell Ersdal og Finn Nygaard W760

I år fikk 3 medlemmer tildelt Hederstegn. Dette er en utmerkelse for medlemmer som har gjort en spesiell innsats for klubben på ett eller flere felt. Hederstegn ble gitt til Thomas Bjørkkjær, Hilmar Ekre og Elvar Aune. Elvar var den eneste av disse tre som var tilstede, de to andre var forhindret fra å møte.

 

Hederstegn Elvar W760


Hilmar hederstegn W760 

Etter en pause med loddsalg var det klart for valg av styret og komiteer. Ny leder ble Rune Kristoffersen. Nytt styremedlem ble Frank Ove Lia og ny vara Harald Sandbakken. Eller tok resten av styret gjenvalg.
Det ble også gjenvalg i de fleste komiteene, kun noen få forandringer. 

 

Rune Kristoffersen W760 
Leder Rune Kristoffersen 

ÅRSMØTEDOKUMENTER:


pdfÅrsberetning

pdfRegnskap og budsjett 

pdfRegnskap og budsjett  

pdfForslag til nye lover THHK   

Årsmøte 8/2-2011 Ulefoss Vertshus kl 1900

31 medlemmer fant veien til Ulefoss denne kvelden. Også denne gangen var det nye ansikter å se i forsamlingen.

 

100916
Styret 2010:f.v. Mette Køhler Bjørkkjær, Geir Johansen, Simen Are Melfald, Frank Ove Lia, Jørn Heiland og Gunleik Hauge.

Formann Simen Are Melfald ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent, og Simen Are Melfald ble valgt til møteleder. Referent ble sekretærMette Køhler Bjørkkjær. Til å underskrive protokollen bleHilmar Ekre ogArne Verpevalgt.
Årsberetningen ble lest av Simen Are Melfald.Godkjent med enmerknad om at Jørn Heiland var dommer på EP førjulsprøve i Bø. Navnet på Årets småhund er N S JCH N UCH NMHSP-09 Tanja til Kjetil Bakke.

 

100917

Møteleder leste regnskapet for 2010. Vi fikk et overskudd på kr 15372,13. Regnskapet ble godkjent. Budsjettet for 2011 ble også lest opp. Møteleder nevnte litt om hvor vanskelig det er å sette opp et budsjett, det er utgangspunkt i foregående års regnskap som er grunnlag for budsjettet for 2011. Budsjettet for 2011 ble godkjent.

Aktiviteter for 2011 ble gjennomgått. Jørn Heiland informerte om et planlagt jaktprøvedommerkurs som vi skal ha våren 2011,medpraksis høsten 2011. Vi har noen kandidater klare,men vet du om noen som har lyst og er kvalifisert, ber vi om at Jørn Heiland kontaktes. Jørn takket også dommerne for godt samarbeid i året som er gått. Det vil bli ny dommersamling for jaktprøvedommerne våre i Nissedal (som i 2010) tidspunkt: en gang mellom 21/8 og 10/9!

 

100921

Nytt i år er at utstillingen blir flyttet til Bø Camping v/Sommarland. Vi skal i år ha treff for Finskstøverforeningen og Schweitzerstøverringen. Meld på hunden din og møt opp i Bø 28/5!
Møteleder leste en oppsummering av felles DM i distrikt 3. Dette var et vellykket prøveprosjekt, og vil bli videreført. I 2011 er Telemark Harehundklubb teknisk arrangør.

Valget ble ledet av æresmedlem Kjell Jan Moseid. Et valg som ble unnagjort på rekordtid. Vi har fått Hege Rinde Febakke som ny kasserer. Kjetil Høidalen er ny 1.vara.Ellers var det gjenvalg i styret. Elvar Aune ønsket avløsning som revisor, og der ble Finn Holm Nygaard valgt.Noen komitéer har fått flere medlemmer. Dette gjelderutstillingskomiéen med Harald Gøytil og Helge Andersen. Jaktprøvekomité "Morgedal" ble Torstein Kveven nytt medlem. Jaktprøvekomité "Ulefoss-Bø" sluttet Jan Henry Waal og Harald Sandbakken, og ble erstattet medJan Helge Øygarden og Frank Ove Lia.

 

100922
Frank Ove Lia mottar en oppmerksomhet for jobben han har gjort i styret.

Formann Simen Are Melfald takket Frank Ove Lia for jobben han har gjort i styret det siste året, og ønsket velkommen igjen. Elvar Aune ble takket for mangeårig innsats som revisor, og en oppmerksomhet til Elvar er hos Simen. Ellers så fikk sekretær Mette Køhler Bjørkkjær et gavekort og mange rosende ord fra møteleder. Takk til alle!

Kvelden ble avsluttet i tradisjon tro med trekning av kveldens lotteri. Denne gangen var det Dagfinn Glittum som reiste hjem med flest premier.

 

100919
Kaiser var med "pappa". Gjett om dette var kjedelige greier. Men noen timer senere hoppet harepusen foran bilen...

Styret i Telemark Harehundklubbvil takke alle som har bidratt i 2010 og håper vi sees på våre arrangementer i 2011.

Årsmøte 15/2-2010. Ulefoss Vertshus

(Beklager dårlig kvalitet på noen av bildene,men det beste kameraet vi hadde var tomt for strøm)

Mette Køhler Bjørkkjær

 

100769 W760

Så var det tid for nok et nytt årsmøte. Denne gangen hadde styret gjort en "glipp" og lagt møtet til en dag med OL-sending. Allikevel kom det 42 medlemmer,og mange nye fjes ble observert. Velkommen skal dere være.


100770 W760Årsmøtet ble åpnet av formann Simen Are Melfald. Han ønsket velkommen og sammen mintes vi de som har gått bort siden forrige årsmøte. Innkallelsen ble godkjent,og Simen Are Melfald ble valgt til møteleder. Referent ble Mette Køhler Bjørkkjær. Til å underskrive protokollen ble Thorleif Øverland og Torbjørn Kristiansen valgt.
Årsberetningen ble lest av Simen Are Melfald. Denne ble godkjent, og under pkt småhund-NM ble CACIT-vinner MS-Hugin/Frank Tveiten tilføyd.
Deretter gikk kasserer Ole Johan Svihus gjennom regnskapet og budsjettet for kommende år. Klubben har et resultat for 2009 på 2297,46. Regnskapet ble godkjent.
Simen Are Melfald orienterte om planer for 2010. Bl.a felles DM i distrikt 3 (Telemark/Aust-Agder/Sørlandet/Vestlandet). Dvs at klubbene samarbeider og har ett stamkvarter. Det er nedsatt en egen komite' til dette. Telemark blir representert ved Gunleik Hauge, Sverre Rinden og Simen Are Melfald.


100773 W760


Valg av nytt æresmedlem stod også på møteplanen. Formann leste opp en lang CV,der det ble bla nevnt at vedkommende medlem hadde vært medlem i THHK siden 1964!!Og vært jaktprøvedommer siden 1971 og dømt mellom 450 og 550 bikkjer!! Han har hatt verv i klubben,og stiller alltid opp når vi spør ham om hjelp. Det var en verdig kandidat som æresmedlem og vi snakker selvsagt om Olaf Olsen. Han er dermed THHK æresmedlem nr 4.

 

100777 W760

På et årsmøte hører det også med at styremedlemmer takker for seg,og overlater jobben til nye medlemmer. Denne gangen var det Arne Verpe og Sverre Rinden som fikk en avskjedstale fra formann. MEN valgkomiteen har selvfølgelig sørget for å verve disse to til div. komiteer!Ved en teknisk svikt hadde styret glemt å kjøpe avskjedsgave til disse staute karene,så de fikk "et plaster på såret" i form av klubbens caps.

Som vanlig hadde vi bespisning og loddsalg. Takk til alle som kjøpte lodd,og noen var heldige og vant "frokostblanding.."

Styret i THHK vl takke alle som har bidratt i 2009 og håper vi sees på våre arrangementer i 2010.

Årsmøte 11.02.09. Ulefoss Vertshus

 

100522

Nok en gang var det en meget stor forsamling som dukket opp. Det var hele 56 Medlemmer som hadde funnet veien til Ulefoss denne Onsdagen. Vi i styret vil få takke dere alle for fremmøte, det er gøy å jobbe med THHK når det er slik en entusiasme i klubben. Dette møtet var litt spesielt, da det var første gang det "nye" styret skulle levere et årsmøte. Derfor var vi i styret litt nervøse foran kvelden, men så fort vi kjente stemningen så slapp alt.

I grove trekk så gikk møtet bra, Årsberetningen gikk imellom uten noterbare tap, noe støyting ifra bakre rekker vedrørende glemte nye JCH`er. Men dette løste seg uten nevneverdig poengtrekk.

Vi gikk inn i et lite tap under regnskapet, det var en liten summerings feil på kr 100. Dette ble fort nøstet opp i. Og så lenge det var til en positiv utvikling for regnskapet, så ble det ikke noe trekk her eller.

Budsjettet for neste år var ute av hørehold, så her fikk vi møtets tillit til å forvalte økonomien på en trygg måte.

Planer for drift og aktiviteter neste år ble gått imellom. Alle vil få dette tilsendt i form av medlemsbladet vårt senere.

Gjennomgang va NHKF sitt forslag til nye DM regler ble gjennomgått.

Og styret fikk oppslutning vedrørende forandring i innkallingen.

Når det gjaldt valg så var det jo fler som gikk ut. Så her kom igjen Kjell Jan Moseid inn i hørehold, for å ta jobben som valgleder.

Torbjørn Kristiansen.

 

100396

Gikk ut av styret etter 7 år, han blir et tap som vi kommer til å bruke tid på å utrede. Noe støyting kommer det nok her ifra, da Torbjørn er utdannet jaktprøve dommer og ivrig møte deltager. Men vi tror vi har funnet en god erstatter. Så takk for jobben Torbjørn

Hege Rinde. Febakke.

 

100392

Hege har vært med på neste det meste av aktiviteter i THHK. Hun har ljoalt stillt opp på alt Gunleik har trukket henne med på. Vi kommer til å savne Hege, men her ser vi muligheten for et gjentak. Takk for jobben Hege

Asle M. Fremgård.

 

100393

Asle har vært med i styret og hatt værvet som sekretær siste året. Han er også utdannet jaktprøve dommer. Beklageligvis så ble det slik at Asle valgte å trekke seg pga ny jobb situasjon. Dette var trist men vi tror også her at det har kommet inn en ny og ressurs sterk person til dette vervet. Så takk for en god jobb Asle.

Håvard Eriksen har også gått ut som varamann, han er utdannet jaktprøve dommer og vi kommer til å se mer av han i fremtiden. Takk for innsatsen Håvard.

Vel valget var overstått og Kjell Jan loset oss sikkert imellom det. Det nærmet seg nå full tid og mange smug tittet litt på klokken. Det gjorde også styret og vi avsluttet med trekning av loddsalget. Og her var alle med å kjøpte, over 5000 kr ble det solg lodd for. Helt utrolig!!! Selve trekningen ble gjenomført på en tilfredstillende måte. Det var tydelig koblingsproblemer imellom ekvipasjen. Kunne ønsket oss en noe lydigere og mer samarbeidsvillig utførsel.

Men da siste streken var trukket og alt summert så kom vi ut med et godt 1 gangs årsmøte.

Så takk for oss og sees på vårmøte som også er premieutdelingen, avslutter med en siste hilsen til Torbjørn og et bilde som sier mer en tusen ord :)

 

100179