Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

NHKF minner prøvearrangørene om at dispensasjonsperioden er over, og fra høsten 2021 må hunden være utstillingspremiert for å stille på jaktprøve.
Med vennlig hilsen
Norske Harehundklubbers Forbund

Telemark HK vil arrangere ringtrening for klubbens medlemmer på følgende datoer i sandvin parken i Bø.

Fredager : 4/6-11/6-18/6 alle dager er kl 18:00.

Instuktør : Sven Tore Kittilsen

Vi følger de gjeldene Covid 19 regler med avstand o.s.v.

Det vil bli avholdt aversjondressur mot sau på følgende datoer :

29/7-5/8-12/8-19/8.

Ulefoss ved slåttekås tunnelen ( Samme sted som siste årene )

Gratis for medlemer av THK og 400,- pr hund for ikke medlemer.

Hund må meldes på til Olav Råmunddal tlf 48147473.

Vi følger de gjeldene Covid 19 regler med avstand o.s.v.

 

Ustillingen som først blei flyttet til 8 august blir flyttet, denne datoen fikk vi ikke godkjent hos NKK pga andre utstillinger på samme dato.

Vi fikk godkjent 31 Juli så da blir det utstilling i Bø nærmere bestemt Bø Camping.

Det vil selvfølgelig være forbehold om nasjonale bestemmelser i.h.t  Covid 19, dette vil i såfall det komme løpende info om.

Det er åpnet for web på melding 350,- for voksen hund og 300,- for valp.

Dommer både for småhund og støver : Arnstein Hagen

Utstillingleder : Kenneth Johnsen

Årets hund 2020-2021

STATUTTER ÅRETS HUND 2020-2021

  • Beregningstidspunkt fra 1. mars til 28. februar.
  • Det vil være maks resultat fra en utstilling samt de tre beste jaktprøver i perioden som teller med.
  • For A medl. må et av resultatene være oppnådd under et arrangement i regi av THHK.
  • For B/ familie medl. må to av resultatene være oppnådd under et arrangement i regi av THHK.
  • Vinner av NM, DM eller Klubbmesterskap får disse poengene i tillegg til oppnådd premiering.
  • For små hunder gjelder 2 loser pr. dag. Prøver i Sverige over flere dager teller som ÅP så lenge ikke at det er spesifisert at det er SP prøve.
  • Innrapporteringsfrist: 1.mai, hundeeier er selv ansvarlig for innrapportering.

Resultater meldes til Kai Ole Lid 92880892

Championatskjold.

Hunder i THK som hår oppnådd Championat får Championatskjold av THK. 

Hvilket Skjold som din hund skal ha meldes til Kai Ole Lid. 92880892

Kåring av Årets Støver/småhund og utdeling av Championatskjold vil etter plan foregå på premieutdelingen på høstmøte.

Dagsorden:

1. Godkjenning av møteinnkalling.

Årsmøte_2021.pdf

2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokoll.  Styrets forslag : Møteleder Arne Gunnar Tollehaugen. Referent : Ole Ingolf Saga, To medlemmer til å skrive under protokoll : Asle Michael Fremgård og Geir Åge Vesterdal                                                                

3. Gjennomgang av årsberetning Ref vedlegg. 

Årsberetning_2020.pdf

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning. Ref. vedlegg. 

 Revisjonsberetning_THK_2020.pdf  Regnskap_2020.pdf

5. Kontingent 2021 Styret forslag:

Ingen økning 2021

6. Budsjett 2021. Ref vedlegg.

Budsjett_2021.pdf

7. Valg. Se vedlegg

Valg_2021.pdf

PGA Covid 19 vil årsmøte 2021 vil bli avhold på følgende måte :  Årsberetning,økonomi og valg blir lagt ut på hjemme siden, de av medlemmene som har motforestillinger til styrets innstillinger bes tas kontakt med Leder Sverre Rinden innen 29 April.

Vestlandet Harehundklubb skal arrangere DM for støver 2021 på vestlandet.

Vestlandet harehundklubb har i den forbindelse behov for dommere til å dømme på DM 30-31 okt 2021.

Telemark HK har blitt forespurt om vi kan stille med 5 jaktprøve dommere.

Dommere som er interessert i å dømme på DM 2021 bes melde interesse til Sverre Rinden 90605796 .

Aktivitetetskalender

torsdag 29. juli kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
lørdag 31. juli kl. 08:00 - 17:00
NY DATO : Utstilling 31/7-2021
torsdag 05. august kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
torsdag 12. august kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
torsdag 19. august kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
torsdag 26. august kl. 18:00 - 21:00
Høst møte med premieutdeling
lørdag 04. september kl. 08:00 - 17:00
Dommersamling 2021
torsdag 02. desember kl. 08:00 - 17:00
Klubbmesterskap Småund
lørdag 04. desember kl. 08:00 - 17:00
Klubbmesterskap Støver

nkk folder