Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

Årsmøte 8/2-2011 Ulefoss Vertshus kl 1900

31 medlemmer fant veien til Ulefoss denne kvelden. Også denne gangen var det nye ansikter å se i forsamlingen.

 

100916
Styret 2010:f.v. Mette Køhler Bjørkkjær, Geir Johansen, Simen Are Melfald, Frank Ove Lia, Jørn Heiland og Gunleik Hauge.

Formann Simen Are Melfald ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent, og Simen Are Melfald ble valgt til møteleder. Referent ble sekretærMette Køhler Bjørkkjær. Til å underskrive protokollen bleHilmar Ekre ogArne Verpevalgt.
Årsberetningen ble lest av Simen Are Melfald.Godkjent med enmerknad om at Jørn Heiland var dommer på EP førjulsprøve i Bø. Navnet på Årets småhund er N S JCH N UCH NMHSP-09 Tanja til Kjetil Bakke.

 

100917

Møteleder leste regnskapet for 2010. Vi fikk et overskudd på kr 15372,13. Regnskapet ble godkjent. Budsjettet for 2011 ble også lest opp. Møteleder nevnte litt om hvor vanskelig det er å sette opp et budsjett, det er utgangspunkt i foregående års regnskap som er grunnlag for budsjettet for 2011. Budsjettet for 2011 ble godkjent.

Aktiviteter for 2011 ble gjennomgått. Jørn Heiland informerte om et planlagt jaktprøvedommerkurs som vi skal ha våren 2011,medpraksis høsten 2011. Vi har noen kandidater klare,men vet du om noen som har lyst og er kvalifisert, ber vi om at Jørn Heiland kontaktes. Jørn takket også dommerne for godt samarbeid i året som er gått. Det vil bli ny dommersamling for jaktprøvedommerne våre i Nissedal (som i 2010) tidspunkt: en gang mellom 21/8 og 10/9!

 

100921

Nytt i år er at utstillingen blir flyttet til Bø Camping v/Sommarland. Vi skal i år ha treff for Finskstøverforeningen og Schweitzerstøverringen. Meld på hunden din og møt opp i Bø 28/5!
Møteleder leste en oppsummering av felles DM i distrikt 3. Dette var et vellykket prøveprosjekt, og vil bli videreført. I 2011 er Telemark Harehundklubb teknisk arrangør.

Valget ble ledet av æresmedlem Kjell Jan Moseid. Et valg som ble unnagjort på rekordtid. Vi har fått Hege Rinde Febakke som ny kasserer. Kjetil Høidalen er ny 1.vara.Ellers var det gjenvalg i styret. Elvar Aune ønsket avløsning som revisor, og der ble Finn Holm Nygaard valgt.Noen komitéer har fått flere medlemmer. Dette gjelderutstillingskomiéen med Harald Gøytil og Helge Andersen. Jaktprøvekomité "Morgedal" ble Torstein Kveven nytt medlem. Jaktprøvekomité "Ulefoss-Bø" sluttet Jan Henry Waal og Harald Sandbakken, og ble erstattet medJan Helge Øygarden og Frank Ove Lia.

 

100922
Frank Ove Lia mottar en oppmerksomhet for jobben han har gjort i styret.

Formann Simen Are Melfald takket Frank Ove Lia for jobben han har gjort i styret det siste året, og ønsket velkommen igjen. Elvar Aune ble takket for mangeårig innsats som revisor, og en oppmerksomhet til Elvar er hos Simen. Ellers så fikk sekretær Mette Køhler Bjørkkjær et gavekort og mange rosende ord fra møteleder. Takk til alle!

Kvelden ble avsluttet i tradisjon tro med trekning av kveldens lotteri. Denne gangen var det Dagfinn Glittum som reiste hjem med flest premier.

 

100919
Kaiser var med "pappa". Gjett om dette var kjedelige greier. Men noen timer senere hoppet harepusen foran bilen...

Styret i Telemark Harehundklubbvil takke alle som har bidratt i 2010 og håper vi sees på våre arrangementer i 2011.