Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

ÅRSMØTE 8/2-2012, sted: Ulefoss Vertshus kl 18.30

42 medlemmer kom til Ulefoss denne februarkvelden. Leder Gunleik Hauge ønsket alle velkommen. Det ble deretter minnet medlemmer som har gått bort det siste året med 1 minutt stillhet.  


Mtedeltakere 1 W760

Møteinnkallingen ble godkjent, og det uteglemte punktet om nye lover for THHK ble godtatt at kunne behandles. 
Kjell Jan Moseid ble valgt til møteleder. Som referent ble Mette Køhler Bjørkkjær valgt. Gjermund Hafredal og Viggo Solvang ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.


Mtedeltakere 3 W760

Årsberetningen ble lest av Mette Køhler Bjørkkjær. Den ble godkjent med følgende anmerkninger: Dommersamlingen i Nissedal var glemt, og Olaf Nicolai Olsen dømte SP i tillegg til å være NKK representant.

 

Mtedeltakere 4 W760

Hege Rinde Febakke tok regnskapet, og det ble godkjent. Hun leste også opp budsjettet, og det ble godkjent med en anmerkning. Kontingent som "normalt sett" har blitt utbetalt i desember har denne gangen kommet i januar (inneværende år) Derfor må disse pengene legges til posten for kontingent.

 

Mtedeltakere 5 W760

Planer og aktiviteter for 2012 er 2 medlemsmøter, ÅP, RR, SP, EP, aversjonsdressur mot sau og dommersamling. Utstillingen arrangeres 26/5 på Bø Camping. Vi har fått Vigdis og Per Harald Nymark som dommere. Nytt i 2012 er at utstillingen i 2012 også er for bassetrasene.
NKK har innført nye lover, og har derfor sendt ut lovmal til klubber og forbund som må vedtas på årsmøtene. Vi har hatt mulighet til å legge til særskilte ting for THHK. Nye lover vil bli tilgjengelig på hjemmesida etter de er endelig godkjent av NHKF. 

 

Kjell Ersdal og Finn Nygaard W760

I år fikk 3 medlemmer tildelt Hederstegn. Dette er en utmerkelse for medlemmer som har gjort en spesiell innsats for klubben på ett eller flere felt. Hederstegn ble gitt til Thomas Bjørkkjær, Hilmar Ekre og Elvar Aune. Elvar var den eneste av disse tre som var tilstede, de to andre var forhindret fra å møte.

 

Hederstegn Elvar W760


Hilmar hederstegn W760 

Etter en pause med loddsalg var det klart for valg av styret og komiteer. Ny leder ble Rune Kristoffersen. Nytt styremedlem ble Frank Ove Lia og ny vara Harald Sandbakken. Eller tok resten av styret gjenvalg.
Det ble også gjenvalg i de fleste komiteene, kun noen få forandringer. 

 

Rune Kristoffersen W760 
Leder Rune Kristoffersen 

ÅRSMØTEDOKUMENTER:


pdfÅrsberetning

pdfRegnskap og budsjett 

pdfRegnskap og budsjett  

pdfForslag til nye lover THHK