Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

Årsmøte 7/2-2013, Dag Bondeheim kl 19.00

Leder Rune Kristoffersen ønsket 21 medlemmer velkommen til årsmøtet i 2013. Selv med så få fremmøtte, var det nye ansikter å se denne gangen også.

Først var det 1 minutts stillhet for medlemmer og tidligere medlemmer som har gått bort det siste året.

 

996 W760

Rune Kristoffersen ble valgt til møteleder og Mette Køhler Bjørkkjær ble referent. Til å undertegne protokollen ble Torbjørn Kristiansen og Olaf Olsen valgt.

Møteleder leste pdfÅrsberetning 2012 og den ble godkjent. Medlemmene fikk spørsmål om nye JCH og UCH skulle være med i beretningen i fremtiden. Dette er veldig vanskelig å få 100% korrekt, og medlemmene bestemte at disse punktene må hundeeierne selv stå ansvarlig for å melde inn til styret. 

 

995 W760

Kasserer Hege Rinde Febakke redegjorde for pdfRegnskap 2012. Vi hadde et veldig godt år, og overskuddet ble på kr. 46 537,05. Møteleder kunne meddele at revisorne meldte om et særdeles godt ført regnskap.Regnskapet ble godkjent.

Møteleder la fram pdfBudsjett 2013, og redegjorde for et budsjettert underskudd. Dette har sammenheng med at Telemark Harehundklubb er teknisk arrangør for NM støver i 2013. Men ved godt loddsalg og hvis vi får mange sponsorer vil dette bli andre tall. Budsjettet for loddsalg til NM har blitt satt som et lavt tall, for det er vanskelig å forutse inntekten av et lotteri.Budsjettet ble godkjent.

pdfAktiviteter 2013 ble fremlagt for årsmøtet. Basset-rasene skal delta på utstillingen vår 25/5-2013 også.
Det blir ingen EP på høsten, for Telemark skal arrangere NM støver. Aktivitetsplanen ble godkjent.

 

997 W760

Kontingent skal alltid behandles i følge de nye lovene våre. Kontingenten for 2014 ble vedtatt uendret. Dvs at av de kr. 468,- som et hovedmedlem betaler, går kr. 100,- til Telemark Harehundklubb.

Før valget hadde vi ei pause med karbonadesmørbrød og hyggelig samtale rundt bordene. Og selvfølgelig loddsalg!

Valgkomiteens leder Kjell Jan Moseid ledet valget. Det hadde ikke kommet inn noen forslag på kandidater til valgkomiteen i år, så da var det valgkomiteen innstilling som ble stemt over. Og de nye lovene sier at benkeforslag ikke er tillatt, så da ble det valgkomiteens innstilling som ble vedtatt. Se pdfValgte 2013.
 

994 W760

Hege Rinde Febakke ønsket ikke gjenvalg som kasserer, så hun overlot ansvaret til Kjetil Høidalen. Hege fikk en orkide som takk for innsatsen.

Mette Køhler Bjørkkjær ønsket ikke gjenvalg som sekretær, og hun ble avløst av Asle Michael Fremgård. Det var forøvrig Asle som var sekretær før Mette overtok for 4 år siden.

Harald Sandbakken og Tommy Andersen ble avløst som varamedlemmer, og der har Ole Johan Svihus og Mette Køhler Bjørkkjær overtatt. Blomster til Harald og Tommy er sendt med to møtedeltakere som er kompiser med dem.

Årsmøtet ble avsluttet med trekking av kveldens lotteri

Styret i Telemark Harehundklubb vil takke alle som har bidratt i 2012, og håper vi sees på våre aktiviteter i 2013.