Prøveresultater ÅP

Støtt oss med DIN grasrotandel

Prøvetid 08.00-16.00 begge dager. Dreiebok kjøres til kl 16.00.

Det er dårlig mobildekning i noen av terrengene.

Katalog nr: 1002 Hundens navn: NO48535/13 T.k Enya, drever Fører: Bjørn Andre Svela
Dag 1 Terreng: Risør (Omland) Dommer: Peder Arnt Næs
Forløp: kl 08.12 meldes det om los, full tid rådyr, koblet, nytt slipp kl 10.00, ny los kl 10.38,    103 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Elvik Dommer: Lars Omdal
Forløp: fot, premielos

 

 

Katalog nr: 1003 Hundens navn: NO51512/11 Hs Raiko, drever Fører: Kjell Tore Lauve
Dag 1 Terreng: Årnes Dommer: Geir Helge Espeseth
Forløp:  15 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Hof Dommer: Frode Moen
Forløp: 90 min los rådyr, koblet og i gang med ny los, 

 

 

Katalog nr: 1004 Hundens navn: NO51356/13 Turbo Bayass av Rabbohaugen, beagle Fører: Johan Haugen
Dag 1 Terreng: Nenset Dommer: Geir Holtet Johansen
Forløp: slipp kl 08.03, fot kl 08.05,   15 NM-poeng
Dag 2 Terreng:Høen Dommer: Birger Steen
Forløp: slipp kl 08.00, los kl 08.03, legger av og kommer inn etter få minutter, hunden koblet med hue inne i et revehi, 

 

 

Katalog nr: 1005 Hundens navn: SE52834/2014 Brisco, drever Fører: Anders Kristian Asdal
Dag 1 Terreng: Hof Dommer: Frode Moen
Forløp:  68 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Stulen Dommer: Kenneth H. Johnsen
Forløp: jobber i harefot, gitt opp harefoten, hunden søker meget bra i nye terrengdeler, los 10.32, fulltid rådyr, flyttet til ny terrengdel, ny los kl 12.43, konstantert rådyr, fulltid, koblet og avsluttet

 

 

Katalog nr: 1006 Hundens navn: NO52599/12 Bergeråsen's Hulda, drever Fører: Rune Hedegart
Dag 1 Terreng: Tvedalen Dommer: Tom Thunberg
Forløp: kl 09.16 meldes det om los og rådyr sett,  108 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Eieseter Dommer: Gunnar Kristiansen
Forløp: slipp kl 08.00, fot, koblet på harefoten, nytt slipp, uttak på rådyr, losdyret sett, fulltid, er nede for å koble hunden, hunden blåst av i los, på vei til nytt slipp, nytt slipp, ny fot, ny los, rådyr sett i los nr 2, 90 min rådyr på los nr 2, ropt inn i los, på vei til nytt slipp, nytt slipp, ropt inn fra harefot, og avsluttet

 

 

Katalog nr: 1007 Hundens navn: NO32881/13 Haresporet's Nix-nikita, drever Fører: Finn Hvalsbråten
Dag 1 Terreng: Skjelbredstrand Dommer: Sven Tore Kittilsen
Forløp: slipp kl 08.00, fot kl 08.20, los kl 08.44, premielos, filmet rådyret, fulltid, hunden koblet, nytt slipp, los kl 12.30, premielos, koblet  102 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Brunlanes Dommer: Olav Helge Stemkjær
Forløp: fot 08.30, los kl 08.57, full tid rådyr, nytt slipp kl 11.45, fot kl 12.10, los kl 12.47, koblet kl 14.50,

 

 

Katalog nr: tors 1011/fre 1012  Hundens navn: NO54571/12 Mira, drever Fører: Tommy Tande
Dag 1 Terreng: Moholt Dommer: Tommy Andersen
Forløp: slipp kl 08.00, skarpt føre på åpne områder, uttak rådyr kl 08.20, fulltid, koblet og avsluttet  65 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Kodal Dommer: Harald Frøysnes
Forløp: fot hare kl 09.07, slipp 2 kl 10.48, los kl 10.49,full tid rådyr,

 

 

Katalog nr: tors 1012/fre 1013 Hundens navn: NO48701/16 Gitmarkbakken's Tilia, beagle Fører: Marius Githmark
Dag 1 Terreng: Eieseter Dommer: Gunnar Kristiansen
Forløp: rådyrlos, losdyr sett, 90 min rådyrlos, hunden koblet, på vei til nytt slipp, ny rådyrlos, fulltid på rådyr nr 2, koblet og avsluttet kl 15.00   96 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Skjelbredstrand Dommer: Sven Tore Kittilsen
Forløp: slipp kl 08.02, fot kl 08.50, los kl 10.54, premielos, fulltid, nytt slipp kl 14.04, fot kl 14.30,

 

 

Katalog nr: tors 1013/fre 1014 Hundens navn: NO47118/12 Haresporet's Nix-titan, drever Fører: Arne Olsby
Dag 1 Terreng: Elvik Dommer: Lars Omdal
Forløp: kl 09.19 melder dommern om los, fulltid, ny los,premielos   99 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Fossum Dommer: Bjørnar Brudal
Forløp: premielos

 

 

Katalog nr: tors 1014/fre 1015 Hundens navn: NO36166/16 Glundbergbakken's Raja, drever Fører: John Kristian Solbrekke
Dag 1 Terreng: Bjønnes Dommer: Knut Homdrom
Forløp: tilbakemelding om los kl 08.12, fulltid, hunden koblet og nytt slipp kl 11.30, kl 14.20 los   114 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Moholt Dommer: Tommy Andersen
Forløp: uttak på ukjent losdyr, jaget fulltid på rådyr, la selv av etter en skikkelig langtur og kommer spora tilbake nå, koblet og slipper på ny plass, ny los kl 13.50,

 

 

Katalog nr: tors 1015/ fre 1016 Hundens navn: SE40946/2012 Tajm Choko, drever Fører: Jørn Aamand
Dag 1 Terreng: Dal Dommer: Arne Gunnar Tollehaugen
Forløp: kl 08.38 melder dommeren om los, full tid på rådyr, ny los for full musikk - rådyr, ny los og full tid nå på rådyr   113 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Teigkollen Dommer: Karl Jakob Høvik
Forløp: slipp kl 08.00, full tid på rådyr, nytt slipp og ny los,

 

 

Katalog nr: tors 1017/fre 1018 Hundens navn: NO42633/12 Langedals Drama, beagle Fører: Kamil Kulis
Dag 1 Terreng: Siljan Dommer: Simen Are Melfald
Forløp: gått i rådyr siden morgenen, hunden er rådyr-ren, fant til slutt et harespor og hunden er nå i fot, los bekreftet, losdyr hare,mye drama i dag - men ingen premielos, hunden koblet og prøven avsluttet   40 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Nenset Dommer: Geir Holtet Johansen
Forløp: slipp kl 08.00, koblet og avsluttet

 
 

Katalog nr: tors 1018/fre 1019 Hundens navn: NO51720/12 Stuttfot's Ø-timber, drever Fører: Gjermund Lie
Dag 1 Terreng: Stulen Dommer: Kenneth Johnsen
Forløp: los kl 08.35, premielos, losen går fjellstøtt, full tid, hunden koplet, forflytter til ny terrengdel, nytt slipp kl 10.30, ny los kl 11.37, hunden koblet og prøven er avsluttet.  109 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Herum Dommer: Jørn Heiland
Forløp: slipp kl 08.00, fot kl 08.05, losen går, -og losen går fjellstøtt, premielos, hundeeier har fått beskjed om å koble, nytt slipp kl 11.06, ny los, uttak ut av hørehold, premielos, hundeeier prøver å koble, hundeeier har fått trimmet og koblet hunden

 

 

Katalog nr: tors 1020/fre 1021 Hundens navn: NO46635/11 Silver Creek S'Bera, beagle Fører: Brynjulf Strømsaas
Dag 1 Terreng: Fossum Dommer: Bjørnar Brudal
Forløp: premielos,  80 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Skrehelle Dommer: Simen Are melfald
Forløp: slipp kl 08.00, ukjent fot, los 09.05 på rådyr, losen går ennå, 90 min fulltid rådyr, koblet, nytt slipp, nytt slipp skrehelle golfpark hull 18, fot kl 11.55, los kl 12.00, los to, fulltid rådyr og koblingsordre gitt, vellykket kobling, hunden fant nytt rådyr på vei til bilen, ny los kl 14.50, losen går, vi forsøker å koble.

 

 

Katalog nr: tors 1021/fre 1022 Hundens navn: NO43003/14 Stakkelias Dacco III, drever Fører: Ronny Engen
Dag 1 Terreng: Marka Dommer: Harald Frøysnes
Forløp: fot kl 09.05, los kl 09.10,   85 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Oklungen/Bjørkedalen Dommer: Finn Holm Nygaard
Forløp: 90 min rådyr, koblet kl 10.45, full tid på rådyrlos nr 2, 

 

 

Katalog nr: tors 1023/ fre 1024 Hundens navn: NO46048/14 Luna, beagle Fører: Even Hogsrud
Dag 1 Terreng: Valle Dommer: Morten Åsen
Forløp: kl 08.28 los, fulltid rådyr, dårlige mobilforhold i terrenget, slipp 2: ny los kl 11.40, rådyr sett i uttaket,premielos, losen går,kl 13.10 fulltid rådyr, koblet og avsluttet for dagen  112 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Marka Dommer: Knut Homdrom
Forløp: dommer melder om los kl 08.30,full tid, nytt slipp, los, 

 

 

Katalog nr: tors 1024/fre 1025 Hundens navn: NO45559/16 Bakkeskogen's Tulla, drever Fører: Odd Egil Raugstad
Dag 1 Terreng: Høen Dommer: Gunleik Hauge
Forløp: slipp kl 08.00, fot kl 08.01, los kl 08.06, premielos, full tid, koblet, slipp 2 kl 12.29, kobla kl 13.40, slutt for dagen   80 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Dal Dommer: Arne Gunnar Tollehaugen
Forløp: harefot og vil prøve det litt å se, kopla og gir opp haregreia, prøver noe nytt, full los med godt trøkk - rådyr, premielos, kobla etter bråstopp og var redd for akutt skade - det gikk bra, nytt slipp, ny rådyrlos, fulltid, 

 

 

Katalog nr: tors 1026/fre 1027 Hundens navn: SE45712/2012 Änglands Elektra, drever Fører: Dagfinn Pedersen
Dag 1 Terreng: Brunlanes Dommer: Olav Helge Stemkjær
Forløp: slipp kl 08.00, fot kl 08.25, los kl 09.05, fulltid,, koblet og flytter, nytt slipp kl 11.40, fot kl 15.04, los kl 15.10   95 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Valle Dommer: Morten Åsen
Forløp: fot kl 08.07, uttak kl 08.48, hare sett, premielos, losen går, fulltid hare, kobling, hundeeier plystrer inn i full los, nytt slipp, ny fot, uttak 11.02, fulltid rådyr, koblet og avsluttet

 

 

Katalog nr: tors 1028/ fre 1029 Hundens navn: NO56714/13 Lyngdølen's Bella Ii, drever Fører: Vebjørn Ihler
Dag 1 Terreng: Teigkollen Dommer: Karl Jakob Høvik
Forløp: slipp kl 08.00, fot, los kl 09.01, fulltid,  117 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Akland/Risør Dommer: Peder Arnt Næs
Forløp: rådyrlos, premielos, full tid rådyr, ny rådyrlos, premielos,

 

 

Katalog nr: tors 1030/fre 1031 Hundens navn: NO37460/13 Klingagårdens Dacco, drever Fører: Jan W. Martinsen
Dag 1 Terreng: Oklungen/Bjørkedalen Dommer: Finn H. Nygaard
Forløp: 90 min rådyr, los 2 tapsfritt 90 min rådyr   119 NM-poeng
Dag 2 Terreng: Tvedalen Dommer: Tom Thunberg
Forløp: revelos, reven sett, los rådyr sett, 

 

 

Katalog nr: Hundens navn:  Fører: 
Dag 1 Terreng:  Dommer:
Forløp
Dag 2 Terreng: Dommer
Forløp

 

 

Katalog nr: Hundens navn:  Fører: 
Dag 1 Terreng:  Dommer:
Forløp
Dag 2 Terreng: Dommer
Forløp