Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF)

Norsk Kennel Klub (NKK)

Aust-Agder Harehundklubb

Buskerud Harehundklubb

Gudbrandsdalen Harehundklubb

Hadeland Harehundklubb

Hedmark Harehundklubb

Namdal Harehundklubb

NordNorge Harehundklubb

Nord-Trøndelag Harehundklubb

Norsk Harehundklubb

Romerike Harehundklubb

Sørlandet Harehundklubb

Telemark Harehundklubb

Trøndelag Harehundklubb

Vestfold Harehundklubb

Vestlandet Harehundklubb

Vestoppland Harehundklubb

Østfold Harehundklubb

Østerdalen Harehundklubb


Ringer:         

Beagleringen Norge

Norsk Dreverring

Dunkerringen

Finskstøverforeningen

Haldenstøverklubben

Hamiltonringen

Hygenringen

Luzernerringen

Schweizerringen

Smålandsstøverforeningen