Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

Ustillingen som først blei flyttet til 8 augustblir flyttet, denne datoen fikk vi ikke godkjent hos NKK pga andre utstillinger på samme dato.

Vi fikk godkjent 31 Juli så da blir det utstilling i Bø nærmere bestemt Bø Camping.

Det vil selfølgelig vær forbehold om nasjonale bestemmelser i.h.t  Covid 19, dette vil i såfall det komme løpende info om.

Det er åpnet for web på melding 350,- for voksen hund og 300,- for valp.

Dommer både for småhund og støver : Arnstein Hagen

Prøveleder : Kenneth Johnsen

Årets hund 2020-2021

STATUTTER ÅRETS HUND 2020-2021

  • Beregningstidspunkt fra 1. mars til 28. februar.
  • Det vil være maks resultat fra en utstilling samt de tre beste jaktprøver i perioden som teller med.
  • For A medl. må et av resultatene være oppnådd under et arrangement i regi av THHK.
  • For B/ familie medl. må to av resultatene være oppnådd under et arrangement i regi av THHK.
  • Vinner av NM, DM eller Klubbmesterskap får disse poengene i tillegg til oppnådd premiering.
  • For små hunder gjelder 2 loser pr. dag. Prøver i Sverige over flere dager teller som ÅP så lenge ikke at det er spesifisert at det er SP prøve.
  • Innrapporteringsfrist: 1.mai, hundeeier er selv ansvarlig for innrapportering.

Resultater meldes til Kai Ole Lid 92880892

Championatskjold.

Hunder i THK som hår oppnådd Championat får Championatskjold av THK. 

Hvilket Skjold som din hund skal ha meldes til Kai Ole Lid. 92880892

Kåring av Årets Støver/småhund og utdeling av Championatskjold vil etter plan foregå på premieutdelingen på høstmøte.

Dagsorden:

1. Godkjenning av møteinnkalling.

Årsmøte_2021.pdf

2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokoll.  Styrets forslag : Møteleder Arne Gunnar Tollehaugen. Referent : Ole Ingolf Saga, To medlemmer til å skrive under protokoll : Asle Michael Fremgård og Geir Åge Vesterdal                                                                

3. Gjennomgang av årsberetning Ref vedlegg. 

Årsberetning_2020.pdf

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning. Ref. vedlegg. 

 Revisjonsberetning_THK_2020.pdf  Regnskap_2020.pdf

5. Kontingent 2021 Styret forslag:

Ingen økning 2021

6. Budsjett 2021. Ref vedlegg.

Budsjett_2021.pdf

7. Valg. Se vedlegg

Valg_2021.pdf

PGA Covid 19 vil årsmøte 2021 vil bli avhold på følgende måte :  Årsberetning,økonomi og valg blir lagt ut på hjemme siden, de av medlemmene som har motforestillinger til styrets innstillinger bes tas kontakt med Leder Sverre Rinden innen 29 April.

Vestlandet Harehundklubb skal arrangere DM for støver 2021 på vestlandet.

Vestlandet harehundklubb har i den forbindelse behov for dommere til å dømme på DM 30-31 okt 2021.

Telemark HK har blitt forespurt om vi kan stille med 5 jaktprøve dommere.

Dommere som er interessert i å dømme på DM 2021 bes melde interesse til Sverre Rinden 90605796 .

1.premie 

Tracker Artemis peil.
 
Pluss ein del andre flotte gevinster.
 
Vipps #556873 velg antall lodd du vil kjøpe. (50kr.pr. lodd)
 
 
Trekning på medlemsmøte til THHK høsten 2021.
 
Takk for Støtten!!

 

Styret i THK har i kveld besluttet at EP prøven vinter 2021 vil bli begrenset til å gjelde for klubbens medlemer med hunder som står for championat og som bor i Telemark fylke.Det samme gjelder dommere. Det vil kun bli benyttet dommere fra Telemark fylke. Dette for å i møte komme regjeringens anbefalinger med Covid 19 tiltak.

Deltager som er utenfor disse krav vil få beskjed og kontigenten refundert i.h.t gjeldene regler.

Deltaker tar kontakt med dommer noen dager før for avtale tidspunkt. Alle deltakere som ikke er medlem av Telemark Harehundklubb har fått beskjed på telefon. De som ikke har fått telefon er det ikke registrert nummer på i Nkk systemet, det er i tillegg sendt ut mail med info.  

PROGRAM_EP_Vinter_2021.pdf

Terrengliste_med_deltaker.pdf

deltakerliste.pdf

Premieliste_Elite_prøve.pdf

Prøveleder: Kenneth Johnsen tlf 99281826 

NKK rep: Kai Ole Lid tlf 92880892

Da var årets eliteprøve over og vi kan gratulere Klinga til Sverre rinden som prøve vinner. Segas Aro til Rolf Olsen og Trixi til Helge Bentsen oppnådde jaktchampionat på denne prøven, gratulerer så mye.

Denne prøven har ikke hatt noe samling så diplomer blir delt ut på vår premieutdeling på våren.   

Premieliste_EP_Høst.pdf