Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

Dagsorden:

1. Godkjenning av møteinnkalling.

Årsmøte_2021.pdf

2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokoll.  Styrets forslag : Møteleder Arne Gunnar Tollehaugen. Referent : Ole Ingolf Saga, To medlemmer til å skrive under protokoll : Asle Michael Fremgård og Geir Åge Vesterdal                                                                

3. Gjennomgang av årsberetning Ref vedlegg. 

Årsberetning_2020.pdf

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning. Ref. vedlegg. 

 Revisjonsberetning_THK_2020.pdf  Regnskap_2020.pdf

5. Kontingent 2021 Styret forslag:

Ingen økning 2021

6. Budsjett 2021. Ref vedlegg.

Budsjett_2021.pdf

7. Valg. Se vedlegg

Valg_2021.pdf

PGA Covid 19 vil årsmøte 2021 vil bli avhold på følgende måte :  Årsberetning,økonomi og valg blir lagt ut på hjemme siden, de av medlemmene som har motforestillinger til styrets innstillinger bes tas kontakt med Leder Sverre Rinden innen 29 April.

Aktivitetetskalender

torsdag 05. august kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
torsdag 12. august kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
torsdag 19. august kl. 18:00 - 21:00
Aversjonsdressur Sau
torsdag 26. august kl. 18:00 - 21:00
Høst møte med premieutdeling
lørdag 04. september kl. 08:00 - 17:00
Dommersamling 2021
torsdag 02. desember kl. 08:00 - 17:00
Klubbmesterskap Småund
lørdag 04. desember kl. 08:00 - 17:00
Klubbmesterskap Støver

nkk folder