Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

Dagsorden:

1. Godkjenning av møteinnkalling.

Årsmøte_2021.pdf

2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokoll.  Styrets forslag : Møteleder Arne Gunnar Tollehaugen. Referent : Ole Ingolf Saga, To medlemmer til å skrive under protokoll : Asle Michael Fremgård og Geir Åge Vesterdal                                                                

3. Gjennomgang av årsberetning Ref vedlegg. 

Årsberetning_2020.pdf

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning. Ref. vedlegg. 

 Revisjonsberetning_THK_2020.pdf  Regnskap_2020.pdf

5. Kontingent 2021 Styret forslag:

Ingen økning 2021

6. Budsjett 2021. Ref vedlegg.

Budsjett_2021.pdf

7. Valg. Se vedlegg

Valg_2021.pdf

PGA Covid 19 vil årsmøte 2021 vil bli avhold på følgende måte :  Årsberetning,økonomi og valg blir lagt ut på hjemme siden, de av medlemmene som har motforestillinger til styrets innstillinger bes tas kontakt med Leder Sverre Rinden innen 29 April.